Radiotelescoop ingezet ter ondersteuning van satellietmissie

Met gastauteur: Jeroen Rotteveel (directeur ISIS) De Dwingeloo…