Beveiligd: Invulschema’s publieksactiviteiten – inclusief toelichtingen