Beschermd: Publieksactiviteiten – inclusief toelichtingen en invulschema’s