Stichting C.A. Muller Radioastronomiestation
Ook bekend als Stichting CAMRAS, C.A. Muller Radioastronomie Station, C.A. Muller Radio Astronomie Station en als CAMRAS

RSIN/fiscaal nummer 817571097

Bezoekadres Oude Hoogeveensedijk 4, 7991 PD Dwingeloo

Postadres is bezoekadres

Jaarverslagen

Doelstelling Stichting CAMRAS

Stichting CAMRAS is een non-profit vrijwilligersorganisatie die de Dwingeloo Radiotelescoop (rijksmonument sedert 2009) beheert, onderhoudt en gebruikt. Daarbij stelt CAMRAS zich de volgende doelen:

 • Beschikbaar stellen van de Dwingeloo Radiotelescoop aan gebruikersgroepen binnen de gemeenschap van (amateur)astronomen en radioamateurs.
 • Belangstelling wekken voor dit rijksmonument en voor astronomie bij een breed publiek met diverse publieksactiviteiten, zoals groepsbezoeken, open dagen en demonstraties van astronomische waarnemingen met de Dwingeloo Radiotelescoop.
 • Stimuleren van interesse bij de jeugd voor wetenschap en techniek door onderwijs- en jongerengroepen en individuele jongeren, leerlingen en studenten de mogelijkheid te bieden de Dwingeloo Radiotelescoop te bezoeken en te gebruiken.
 • Conserveren van de Dwingeloo Radiotelescoop als wetenschappelijk industrieel monument door over de telescoop en daarbij behorende instrumentatie het beheer te voeren, deze in stand te houden, te laten restaureren, te onderhouden, te promoten en te doen gebruiken.
 • Ontwikkelen en up-to-date houden van apparatuur, hardware, software en (educatieve) waarneem- en demonstratieprogramma’s om de Dwingeloo Radiotelescoop met diverse doelgroepen te kunnen gebruiken.
 • Het verzamelen van financiële middelen en bijeenbrengen van en leiding geven aan vrijwilligers om deze doelen zonder winstoogmerk te realiseren.

Hoofdlijnen van het beleid van Stichting CAMRAS

 • Exploiteren van de radiotelescoop, met name:
  • in goede staat houden van de radiotelescoop en het instrumentarium;
  • ontwikkelen en verfijnen van het instrumentarium;
  • laten gebruiken van de telescoop door radioamateurs, (amateur)astronomen, jeugd (leerlingen, studenten en scouts) en andere belangstellenden.
 • Opzetten van een educatief centrum op het gebied van radioastronomie en radiotechniek.

 CAMRAS verwerft geld met

 • bijdragen van donateurs;
 • toegangsbijdrage van bezoekers, groepen en gebruikers;
 • subsidies;
 • sponsoring;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten.

CAMRAS bestuur

Het bestuur bestaat sedert maart 2020 uit:

 • Frans de Jong (voorzitter – VERON)
 • Michel Arts (secretaris – ASTRON)
 • Harm Munk (vice-voorzitter )
 • Hans van der Meer (penningmeester)

Bestuursondersteuners zijn:

 • Ard Hartsuijker (PR)
 • Sigrid Witteveen (administratie)
 • Marc Wolf (financiën)

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en de vrijwilligers van CAMRAS ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Vrijwilligersorganisatie

Van de ruim zeventig vrijwilligers van Stichting CAMRAS brengt ieder zijn eigen expertise in. Samen voeren de vrijwilligers zeer uiteenlopende activiteiten uit en werken daarbij goed samen. Dankzij de diversiteit en de inzet van onze vrijwilligers kan stichting CAMRAS het rijksmonument Dwingeloo Radiotelescoop – een kostbaar en ingewikkeld instrument – goed onderhouden en gebruiken.

Interesse groepen

Binnen CAMRAS zijn de vrijwilligers georganiseerd in een aantal Interessegroepen die zich bezig houden met:

 • het realiseren van de doelstellingen van CAMRAS (Interessegroepen voor astronomie, SETI, radioamateurisme, erfgoed – en culturele activiteiten, educatie en PR);
 • het elkaar faciliteren in het gebruik van de radiotelescoop (Interessegroepen voor ICT, veiligheid, mechanisch onderhoud (maandagploeg) en ontwikkeling en onderhoud ontvangers (dinsdagploeg)).