Restauratie in vogelvlucht

Reportage (hele film)

Van de hele restauratie van de Dwingeloo Radiotelescoop (2012-2014) hebben Jan Klaassens, Hilko Hof en Arie Burggraaf van Videoclub Spotlight in Hoogeveen voor ASTRON en CAMRAS een documentaire en reportage gemaakt. Deze REPORTAGE van de restauratie (33 minuten) volgt vrijwel alle restauratiewerkzaamheden in min of meer chronologische volgorde.

De verschillende werkzaamheden zijn ook als tweeëndertig individuele korte filmfragmenten (gemiddeld 1 minuut) te bekijken in het vouwmenu onder de reportage.

Reportage (in filmfragmenten)

Kies boven het vouwmenu  Alle  voor alle filmfragmenten of een  /onderwerp/ voor een selectie filmfragmenten over dat onderwerp. Klik op de afbeelding om de filmregistratie van dat onderwerp te openen.

01 Demonteren van de vierpoot en de focusbox

02 Liften van de spiegel van de toren en deze op een speciale draagconstructie (bok) naast de telescoop plaatsen

03 Steigers opbouwen rondom de toren en railbaan en rondom de schotelconstructie op de bok

04 Gaaspanelen van de spiegel uitnemen, nummeren en opslaan

05 Gaaspanelen controleren, schoonmaken en zo nodig repareren door CAMRAS vrijwilligers

06 Demontage van de twee tandwielkasten voor de elevatiebeweging

07 Tenten opbouwen rondom de steigers

08 Tenten gezien vanaf het Dwingelderveld

09 Werkbesprekingen bij de radiotelescoop

10 Bouwvergaderingen bij ASTRON

11 Vervangen van bouten en moeren

12 Verroeste stalen onderdelen in de spiegel en de toren

13 Vervangen van de paddenstoelbeugels

14 Gritstralen oude verflagen en drie lagen coating aanbrengen

15 Straalgrit afvoeren

16 Open Monumentendag door CAMRAS vrijwilligers

17 Monteren van de nieuwe paddenstoelen

18 Afstellen van de spiegel

19 Terugplaatsen van de gaaspanelen

20 Demonteren van de tenten en steigers

21 Revisie van de twee tandwielkasten voor de elevatiebeweging

22 Opvijzelen van de schotel van de bok en de elevatielagers vervangen

23 Demonteren, reviseren en terugplaatsen van de vier loopwielen

24 Terugplaatsen van de spiegel op de toren

25 Spiegel naar beneden draaien met CAMRAS vrijwilligers

26 Focusbox reviseren door CAMRAS vrijwilligers

27 Terugplaatsen van de vierpoot en de focusbox

28 Werkzaamheden binnen en buiten aan het bedieningshuis (dakbedekking, schilderwerk, vloerverwarming)

29 Opnieuw inrichten van de radiotelescoop door CAMRAS vrijwilligers

30 Vastzetten en stellen van de railbaan

31 Oplevering van de radiotelescoop aan ASTRON

32 Officiële opening van de gerestaureerde radiotelescoop

Niet vastgelegd op film

Niet alle werkzaamheden zijn vastgelegd op film. Dat zijn bijvoorbeeld:

  • het volledig ontruimen van de radiotelescoop door CAMRAS vrijwilligers voorafgaand aan de restauratie;
  • betonwerkzaamheden aan de fundering;
  • het aanbrengen van zand en tegels rondom de railbaan;
  • het leggen van kabels tussen bedieningshuis en focusbox.