Het CAMRAS bestuur organiseert ten minste één vergadering per jaar voor deelnemers aan CAMRAS. In de huidige praktijk zijn dat drie zogenaamde kwartaalvergaderingen per jaar. De deelnemers die CAMRAS uitnodigt voor deze bijeenkomsten zijn (aspirant) vrijwilligers, donateurs en overige relaties van CAMRAS. Zij ontvangen een uitnodiging per e-mail.

De kwartaalvergaderingen gaan over alle facetten van CAMRAS zoals ontwikkeling, onderhoud, gebruik radiotelescoop en Mullerhuis, apparatuur, software, relatie met ASTRON, open dagen, educatie en PR.

De kwartaalvergaderingen worden gehouden in het ASTRON gebouw en/of Mullerhuis.

Als u als genodigde of geïnteresseerde wilt deelnemen aan een kwartaalvergadering wilt u dat dan aangeven met een reply op de uitnodigingsmail of door het invullen van het contactformulier?

In 2019 staan de volgende kwartaalvergaderingen gepland of zijn gehouden: