De gebruiksprojecten van CAMRAS genereren vrijwel allemaal veel data. Omdat de bouw en de restauratie van de radiotelescoop met publiek geld is gefinancierd, is het “goed gebruik” om deze data openbaar beschikbaar te stellen. Zo gaat het ook in het wetenschappelijk onderzoek.
Voor grote datasets heeft de CAMRAS ICT-groep een webserver met veel schijfruimte beschikbaar gesteld. Deze Public CAMRAS data website – de webserver – is te benaderen op https://charon.camras.nl/public/.

Verschillende CAMRAS projecten maken inmiddels gebruik van deze service met:

  • testdata van de CAMRAS SETI-groep;
  • doorrekeningen van pulsarwaarnemingen voor profielwerkstukken van scholieren, onder andere van de Krabnevel;
  • data van een pulsar survey van een twintigtal pulsars in filterbankformaat (een bestandsformaat waarin naast de gegevens ook de metadata zoals tijd en pointing opgeslagen zijn);
  • ruwe data van de Chinese radioamateursatelliet DSLWP-B (Longjiang-2) (call sign BJ1SN) die zich bevindt in een baan om de Maan.

Het gebruik van deze data is voor de gevorderde hobbyist die weet wat ermee te doen. De complexiteit verschilt per dataset.

In het Nieuws & Blog op deze website zullen de waarnemers geregeld hun waarnemingen toelichten of aangeven wat er mee gedaan kan worden.

Tenzij anders vermeld valt de content van de Public CAMRAS data website onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal (CC BY-NC 4.0) licentie. Neem bij het hergebruik van de gegevens een link op naar de CAMRAS website www.camras.nl en de betreffende datapagina van de Public CAMRAS data website en vermeld de naam van de waarnemer(s). Toestemming met betrekking tot rechten die niet onder deze licentie vallen kunt u hier aanvragen.