Gebruik is de beste garantie voor behoud. Daarom stelt CAMRAS de Dwingeloo Radiotelescoop beschikbaar voor gebruik door amateurastronomen, radioamateurs en jeugd en voor educatieve, publieks- en culturele activiteiten.

Gebruikers

De gebruikers van de Dwingeloo radiotelescoop zijn vrijwilligers, amateurastronomen, radioamateurs en jeugd. Iedere gebruikersgroep heeft zo zijn eigen belangstelling en gebruikerswensen.

Het Twitter-account van de radiotelescoop dat gebruikt wordt voor uitwisselen van technische details en resultaten bij sommige gebruikersactiviteiten is @PI9CAM. Het algemeen Twitter-account is @radiotelescoop.

– Vrijwilligers en amateurs

De vrijwilligers van CAMRAS onderhouden de telescoop en ontwikkelen uit allerlei ideeën gebruiksprogramma’s en daarvoor benodigde apparatuur en software. Ook verzorgen zij educatieve activiteiten voor jeugd en publieksactiviteiten zoals open dagen en rondleidingen met een demonstratie.

De amateurastronomen kunnen met de zeer gevoelige antenne experimenteren en radiogolven opvangen van de Zon, pulsars en andere radiobronnen in het heelal. Zij kunnen ook het waterstofgas in de Melkweg en nabije melkwegstelsels in kaart brengen.

De radioamateurs leggen via de Maan of satellieten vanuit de telescoop contact met andere radioamateurs over de hele wereld.

Een heel andere activiteit is de deelname van CAMRAS aan het SETI-onderzoek, de zoektocht naar buitenaardse intelligentie.

– Jeugd

Scholieren bovenbouw havo/vwo kunnen zelf waarnemingen doen aan pulsars, de Melkweg en nabije melkwegstelsels en deze waarnemingen analyseren en daarover een verslag maken.

De jonge amateurastronomen van de JWG komen op kamp, krijgen lezingen en de gelegenheid om zelf waarnemingen te doen en die uit te werken.

Tijdens het jaarlijkse JOTA-JOTI evenement zenden scouts overal in het land – of daarbuiten – met hulp van radiozendamateurs radioberichten naar de Maan. De Dwingeloo Radiotelescoop vangt deze berichten op en streamt deze over het internet zodat de scouts hun eigen door de Maan teruggekaatste signaal kunnen bekijken.

Telescooptijd

Om de telescoop goed te kunnen gebruiken is een deel van de telescooptijd voor de CAMRAS-vrijwilligers voor goedgekeurd eigen gebruik, zoals voor interne scholing, om zelf te experimenteren of waarnemingen te doen, of om kennis en vaardigheden bij te houden.

Het gebruik van de radiotelescoop is gratis voor vrijwilligers van CAMRAS. Voor niet-vrijwilligers vraagt CAMRAS een vergoeding van telescooptijd. Zie daarvoor ons tarievenoverzicht. Reserveringen en voorstellen voor waarnemingen en experimenten kunt u aanvragen bij de Programma Commissie via ons contactformulier.