Groepsinteresse en -achtergrond

Voor groepen kunnen wij in de radiotelescoop een rondleiding met demonstratie organiseren. Bij deze groepsrondleidingen kan naar gelang de interesse en achtergrond van de groep de nadruk worden gelegd op de techniek van de telescoop, op astronomie of op de toepassingen voor radioamateurs. Ook vanuit het oogpunt van erfgoed is de telescoop interessant.

Groepsgrootte

Uit de praktijk blijkt dat wij groepen groter dan veertig bezoekers niet goed kunnen faciliteren. Als uw groep uit meer dan veertig personen bestaat kunnen wij u bij voorbaat niet garanderen dat wij uw groep kunnen ontvangen.

Toegangsprijs

Voor rondleidingen vragen we een bijdrage van:

  • € 5,00 per volwassene
  • € 2,50 per jongere (van 6 tot en met 24 jaar)
  • kinderen tot en met 5 jaar zijn gratis
  • donateurs en een tweede deelnemer per donateur zijn gratis.

LET OP: De kosten voor een rondleiding met demonstratie hangen af van het aantal deelnemers maar bedragen altijd minimaal € 50,00.

Met uw bijdrage kan CAMRAS de telescoop onderhouden, apparatuur en inrichting vernieuwen, en materialen ontwikkelen en vernieuwen voor bezoekers, scholieren en studenten.

Vraag minstens twee weken van te voren aan

Rondleiding en demonstratie gaan op afspraak. Het is helaas niet mogelijk om een rondleiding op de dag van aanvraag te regelen. Wij verzoeken u vriendelijke een rondleiding tenminste twee weken van tevoren aan te vragen. De kans dat uw rondleiding doorgaat is groter als u bij uw aanvraag meerdere data aangeeft waarop u de radiotelescoop zou kunnen bezoeken.

LET OP 1: Op nationale en algemeen erkende feestdagen organiseren wij geen rondleidingen op aanvraag.
LET OP 2: In de maanden juli, augustus en september en in de eerste week van oktober organiseren wij geen rondleidingen op aanvraag. De radiotelescoop is dan te bezoeken tijdens de zomerse zondagmiddagopening, de Open Monumentendagen en het Weekend van de Wetenschap.

Disclaimer

  1. Het aantal CAMRAS-vrijwilligers dat de telescoop kan bedienen en een rondleiding met demonstratie kan verzorgen is beperkt. Zij wonen niet allemaal in Drenthe en velen hebben een reguliere baan. Om veiligheidsredenen moeten zij altijd met zijn tweeën zijn en bij grote groepen met meer. Om die reden kan het zijn dat wij een rondleiding niet kunnen aanbieden, ook al is die vroegtijdig aangevraagd.
  2. Een astronomisch waarneemprogramma of radioamateurexperiment dat bij uw rondleiding aan de gang is, kan niet altijd worden afgebroken. Dat kan beperkingen opleggen aan de demonstratie die wij u kunnen laten zien, maar u ziet in ieder geval de radiotelescoop in actie.
  3. Weersomstandigheden (in het bijzonder wind, sneeuw en ijzel) en storingen in de apparatuur kunnen een demonstratie verhinderen. In dat geval geven wij een rondleiding zonder demonstratie.

Bevestiging en betaling

Na bevestiging van de afspraak met uw groep en de afgesproken prijs zien wij de betaling van uw groepsbezoek bij voorkeur vooraf op bankrekening

NL60 RABO 0174 3757 78 t.n.v. Stichting CAMRAS te Dwingeloo

onder vermelding van de datum van het groepsbezoek, de naam van de groep en en het aantal deelnemers.

LET OP: In de radiotelescoop en het Mullerhuis kan niet worden gepind.

Aanvragen

Met de knop onderaan deze pagina kunt u een groepsrondleiding aanvragen. Met uw aanvraag bevestigt u dat u onze disclaimer hebt gelezen.