SETI staat voor Search for Extra Terrestrial Intelligence. Radioastronomie opende nieuwe mogelijkheden voor het speuren naar buitenaardse intelligentie. De SETI@CAMRAS werkgroep gaat met behulp van de Dwingeloo Radiotelescoop speuren naar radiosignalen van buitenaardse intelligentie.

SETI onderzoek

SETI staat voor een zoektocht naar buitenaards intelligent leven. SETI is een wetenschappelijke onderzoeksmethode die met radiotelescopen en andere instrumenten speurt naar kunstmatige elektromagnetische signalen uit de ruimte. Dat gebeurt met onderzoek van radiogolven, zichtbaar licht zoals laser, infrarood en microgolven. Frank Drake en Carl Sagan zijn de wetenschappers die aan de wieg hebben gestaan van het SETI-onderzoek.

Het wetenschappelijk onderzoek naar signalen van buitenaardse intelligentie is gestart door Drake in de jaren zestig van de vorige eeuw. Tot op heden is er geen signaal gevonden, het blijft dus een echte uitdaging om signalen te vinden. De kans om iets te vinden is klein maar niet nul, zoals beschreven in de zogenoemde Drake formule.

Onderzoek vindt onder meer plaat vanuit het Berkeley SETI Research Center en het SETI Instituut beide in Californië, en het Breakthrough Listen Initiative.

SETI met radiotelescopen

Het radioastronomisch onderzoek naar buitenaards leven kan op twee verschillende manieren worden opgepakt. Een blinde zoektocht aan de hemel of een gerichte zoektocht waarbij de telescoop gericht wordt op exoplaneten waarbij aan een aantal randvoorwaarden voor leven is voldaan. Ook mengvormen van beide onderzoeksstrategieën komen voor.

Buiten ons eigen zonnestelsel zijn er ruim vierduizend exoplaneten ontdekt en bevestigd door een tweede waarneming. Kijk voor de laatste stand van zaken op NASA’s Exoplanet Exploration website.

Radioastronomische waarneemfaciliteiten die worden gebruikt zijn onder meer de Allen Telescope Array, de 300-meter Arecibo Telescope, de 100-meter Green Bank Telescope, de LOFAR Telescope en de 64-meter Parkes Radio Telescope.

SETI@CAMRAS

De SETI@CAMRAS werkgroep is opgericht in november 2014. De groep is interdisciplinair en omvat (amateur)radioastronomen, radiozendamateurs, softwarespecialisten en RF-specialisten. De groep bestaat zoals alle activiteitengroepen in CAMRAs uit vrijwilligers. SETI@CAMRAS streeft ernaar een wetenschappelijk verantwoorde bijdrage te leveren. De werkgroep onderhoudt contact met de verschillende SETI onderzoekscentra.

In eerste instantie is het de bedoeling van de werkgroep om de techniek in de vingers te krijgen. SETI vereist grote bandbreedte en zeer geavanceerde signaalverwerking om alle mogelijk typen intelligente signalen te detecteren. De kracht van SETI@CAMRAS zou kunnen liggen op het gebied van langetermijnonderzoek van één of twee objecten aan de hemel. Bij professionele radiotelescopen is telescooptijd duur en zijn er lange wachtlijsten van onderzoeksvoorstellen. Juist hierin kan CAMRAS zich onderscheiden van de professionele telescopen.

Voor het verwerken van de waarnemingen heeft de werkgroep gekozen om de standaard SETI@HOME software van het Berkeley SETI Research Center te gebruiken om zo de softwareontwikkeling tot een minimum te beperken en nog belangrijker om precies dezelfde analysemethode als de SETI-organisatie te gebruiken.

De SETI@CAMRAS werkgroep wordt gecoördineerd door Marc Wolf en Harry Keizer. Voor vragen kunt u hen bereiken via info [at] camras [punt] nl.

Tekstbijdrage: André van Es, Harry Keizer en Marc Wolf.