Stichting CAMRAS en de vrijwilligers van CAMRAS zetten zich op allerlei manieren in om de Dwingeloo radiotelescoop een levend monument te laten zijn. De Dwingeloo radiotelescoop is een rijksmonument en behoort tot de industriële monumenten. CAMRAS beheert, onderhoudt en exploiteert de radiotelescoop. En dat kost geld, veel geld!

Er is juist na de restauratie meer geld nodig om onze radiotelescoop goed te kunnen onderhouden, te kunnen gebruiken en tot zijn recht te kunnen laten komen. Geld dat bijvoorbeeld bedoeld is voor onderhoud van de coating of voor het verversen van de olie in de versnellingsbakken – om maar eens twee grote alsmaar terugkerende kostenposten te noemen – of voor ontwikkeling van educatieve materialen waar leerlingen mee kunnen knutselen. Kortom stichting CAMRAS heeft behoefte aan uw blijvende financiële injectie. Om meer mensen – en ook u – een steentje te laten bijdragen aan de financiering van het beheer (onderhoud en exploitatie) van de Dwingeloo radiotelescoop gaan wij meerdere acties voeren waarin wij onderdelen van onze radiotelescoop ter adoptie zullen aanbieden.

Een paddenstoel (stelschroef) van de telescoop

Een paddenstoel (stelschroef) van de telescoop

De eerste actie bestaat eruit dat u een of meerdere paddenstoelen (stelschroeven) voor 10 jaar kunt adopteren, voor € 500 per paddenstoel. Dit is een flink bedrag, en kan daarom eventueel gespreid worden betaald over een periode van maximaal 10 jaar.

Bij het aangaan van een contract voor een jaar of langer wordt een genummerd certificaat uitgegeven. De oplage (per jaar) is beperkt tot 216 certificaten omdat de gaaspanelen met 216 stelschroeven vastzitten aan de spiegelconstructie.

De al geadopteerde paddenstoelen zijn hieronder terug te vinden. Bij adoptie van een paddenstoel kunt u aangeven of u uw naam (en/of bedrijfslogo) hier ook bij vermeld wilt zien. Ook voor groepen, families, schoolklassen, bedrijfsafdelingen, enzovoorts kunnen wij de adoptie van een of meerdere paddenstoelen regelen.

Wilt u zich aanmelden als adoptant van een of meer paddenstoelen? Stuur een e-mail of brief naar bestuur CAMRAS t.a.v. voorzitter Frans de Jong die u de benodigde informatie zal toesturen.