Vrijwilliger worden bij CAMRAS?

– Welke vacatures zijn er?

Doorlopend zoekt CAMRAS vrijwilligers met niet-technische en technische achtergrond en interesse:

 • urgent: voor rondleidingen en educatie (u ontvangt training door CAMRAS-vrijwilligers);
 • op technisch gebied (voor onderhoud en ICT);
 • voor bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe educatieve projecten;
 • voor bijdragen aan het bestuur (bestuursleden);
 • voor ondersteuning van het bestuur (zoals voor PR en voor administratieve taken/backoffice).

– Vrijblijvend aanmelden voor een eerste contact?


Jong of oud, man of vrouw, radioamateur of amateurastronoom, klusser of administrateur, programmeur of verhalenverteller, of juist iets heel anders, als u CAMRAS als vrijwilliger wil helpen met uw expertise neem dan contact op met ons! Een e-mail of brief naar de administratie van CAMRAS onder vermelding van:

 • naam, adres, woonplaats, e-mailadres en geboortejaar;
 • eventueel uw radio call sign als u radioamateur bent;

is voldoende. Na een eerste vrijblijvend contact met een CAMRAS-bestuurder of –vrijwilliger per e-mail of telefoon, komt u kijken en volgt een gesprek en kunt u (een periode op proef) meedoen. Vrijwel iedereen vindt zijn of haar plek binnen CAMRAS voor enkele of vele jaren!

Algemene info over wat vrijwilligers kunnen doen bij CAMRAS

Wilt u helpen het schitterende historische instrument en rijksmonument Dwingeloo radiotelescoop in goede staat te houden en te (laten) gebruiken?

Om u niet af te schrikken: lang niet alle CAMRAS-vrijwilligers zijn ‘techneuten’. De vrijwilligers van CAMRAS hebben allerlei kennis en vaardigheden. Dat is het beste te illustreren aan de hand van de verschillende activiteiten die de CAMRAS-vrijwilligers uitvoeren.

 1. het onderhoud gebeurt vooral door de zogenaamde maandagploeg omdat deze groep vrijwel iedere maandag onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de telescoop;
 2. de PR, voorlichting en educatie bestaat uit bijdragen aan open dagen en rondleidingen, ontvangst van groepen, klassen, ontwikkeling van educatieve materialen, nieuwsbrieven, folders en het onderhouden en vertalen van de website;
 3. rondleiders en/of telescoop operators dragen bij aan open dagen en rondleidingen, ontvangst van groepen en klassen; vaak zijn rondleiders en telescoop operators ook betrokken bij andere activiteiten;
 4. de radioamateurs zijn onze actieve moonbouncers die met radiosignalen via de maan communiceren met radioamateurs over de hele wereld en met die 25 meter Dwingeloo radiotelescoop gaat dat heel goed!;
 5. de amateurastronomen zijn meer geïnteresseerd in het waarnemen van de Melkweg en andere melkwegstelsels op de 21 cm waterstoflijn, pulsars, en andere radiobronnen in het heelal;
 6. een aantal vrijwilligers is bezig met het opzetten van een SETI-programma met de radiotelescoop;
 7. een goede ICT-infrastructuur in de telescoop, software voor de besturing van de motoren en voor nog veel meer zaken waaronder communicatiesoftware om vanaf huis met elkaar te kunnen overleggen zijn voorwaarden om goed te kunnen functioneren;
 8. de elektronica ontwikkeling en onderhoud wordt vooral gedaan door radioamateurs en amateurastronomen – zij zorgen voor de antennes en ontvangers en bedenken hoe ze de ontvangers nog beter kunnen maken om de zwakke signalen uit het heelal te kunnen waarnemen;
 9. radioastronomische waarnemingen en amateurradio experimenten en uitleg daarover door vrijwilligers kunnen ook goed samengaan met erfgoed –  en culturele en artistieke activiteiten;
 10. deelname aan het bestuur;
 11. deelname aan de backoffice voor administratieve ondersteuning van de organisatie, het bestuur, de financiën en het werven van donateurs en sponsoren.

– Samenwerken

De vrijwilligers van CAMRAS zijn geen solisten. Een instrument als de radiotelescoop kan niemand in zijn of haar eentje operationeel krijgen en houden. Er wordt goed samengewerkt en veel CAMRAS-ers zijn bij meerdere activiteiten betrokken. Wij noemden dat al bij de elektronica ontwikkeling en onderhoud hierboven. Een ander voorbeeld is dat veel vrijwilligers ook bijdragen aan PR, voorlichting en educatie.

In de toekomst gaat CAMRAS nog meer activiteiten uitvoeren. Ook kunnen vrijwilligers zich specialiseren in de geschiedenis van de radiotelescoop of het geven van lezingen en cursussen.

– Trainingen

Voor nieuwe vrijwilligers en voor speciale functies of nieuwe projecten verzorgen de CAMRAS vrijwilligers waar dat nodig is trainingen.

Uit het hele land

Onze vrijwilligers komen uit alle hoeken van Nederland en een aantal zelfs uit ons omringende landen. Dat lijkt een behoorlijk bezwaar maar de CAMRAS-vrijwilligers zijn er aan gewend om hun dingen via VoIP-communicatiesoftware (TeamSpeak, Skype) en e-mail met elkaar te regelen. En dan is het extra leuk om elkaar weer eens te ontmoeten bij een activiteit in de radiotelescoop of tijdens een kwartaaloverleg.

Wij hebben ook vrijwilligers die zijn aangesloten bij de VERON, de KNVWS of bij een publiekssterrenwacht. Dat is bijzonder waardevol want zij brengen kennis en ervaring mee over radiotechniek, astronomie, projectorganisatie, financiering, besturen en over het organiseren van educatieve en publieksactiviteiten. Ze nemen weer radioastronomische kennis mee terug die zij in hun VERON- of KNVWS-afdeling of hun sterrenwacht kunnen gebruiken, zoals bijvoorbeeld hoe je radiosignalen van meteoren kunt opvangen. Maar vrijwilligers met een andere achtergrond zijn net zo welkom en net zo hard nodig!

Foto: Rob Doolaard