Een 9 cm transverter voor PI9CAM en CAMRAS

Stichting Radio Contest Groep Assen heeft een nieuwe transverter DB6NT MKU 34 G3 geschonken aan stichting CAMRAS ten behoeve van PI9CAM. Deze transverter werd meegebracht van het jaarlijks bezoek aan Weinheim. Op 26 september is de 9 cm-transverter in klein comité overhandigd door de voorzitter van de Radio Contest Groep Assen (Eene de Weerd, PA3CEG) aan de dinsdagploeg. De transverter werd in grote dank aanvaard namens CAMRAS door Jan van Muijlwijk (PA3FXB), Cor Veldman (PE0SHF) en Harry Keizer (PE1CHQ).

Sinds de eerste opzet om na de restauratie met de radiotelescoop weer signalen te verwerken via de maan is er veel inzet geweest met materialen van de Radio Contest Groep Groningen (PI4GN) en de Radio Contest Groep Assen (PI9A). Daarnaast is er door deze radioamateur contestgroepen veel kennis bijgedragen door jarenlange ervaring en activiteit op alle beschikbare banden van 144 MHz tot en met 76 GHz. Denk daarbij aan antennebouw, sequencing, RX/TX, preampbouw, reconstructie van een 70cm tv-amplifier, meetsessies en veel meer ten behoeve van CAMRAS. Dat is niet het werk van één persoon maar de inzet van de hele dinsdaggroep die RF-technisch bezig is met de RTX-lijnen, sturing en het complete frontend. Dit heeft ook zijn positieve uitwerking gehad op het mogelijk maken van radioastronomische waarnemingen zoals het meten van de waterstoflijn op 1420 MHz. Materialen van de Radio Contest Groep Assen zoals relais, kabels, alsook privéspullen van betrokken EME’ers worden nog steeds collegiaal beschikbaar gesteld aan CAMRAS zolang daar nog geen eigen materiaal voorhanden is.

Langzamerhand heeft CAMRAS nu materialen voor de banden tot 6 cm. Voor de 9 cm-band ontbrak nog een goede transverter met 10 MHz referentie-input nodig voor het stabiel functioneren. Een transverter is een kastje elektronica dat er voor zorgt dat je op hogere of lagere frequentie kunt zenden en ontvangen. Het bevat dus een up-converter en een down-converter.

De connecties van Eene de Weerd met collega radiozendamateurs in Scandinavië zijn altijd goed geweest. In het verleden heeft dat – tegen verzendkosten uit Zweden – al een mooie 13 cm PA opgeleverd. Nu loopt er nog een toezegging vanuit Denemarken aan PI9CAM voor een 9 cm PA die aan alle eisen voldoet. Hiermee kunnen we straks ook op 9 cm mooie verbindingen en hopelijk ook nog wat first-en maken.

Uiteraard kan de geschonken transverter ook zijn diensten bewijzen voor radioastronomie en voor de SETI@CAMRAS werkgroep!

Onze dank gaat uit naar Eene de Weerd en de stichting Radio Contest Groep Assen voor deze fraaie donatie!