EUCARA 2018 conferentie verslag

Zaterdag 15 en zondag 16 september vond de derde Europese conferentie over Amateur Radio Astronomie, EUCARA 2018, plaats bij de Astropeiler Stockert Radiotelescoop in Duitsland. Daar ontvingen we een warme gastvrijheid van de Stockert-vrijwilligers. Er waren 59 deelnemers uit 8 verschillende landen, waaronder België, Denemarken, Duitsland, Nederland, Slovenië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Zweden.

Van CAMRAS namen de volgende vrijwilligers deel: Paul Boven, Simon Bijlsma, Frans de Jong, Jan van Muijlwijk en Harm Munk. Sommigen werden vergezeld door hun partner.

Elf deelnemers gaven presentaties over hun astronomieprojecten. Frans en Simon gaven een lezing over de ontwikkeling van de meteor scatter webSDR en de detectieresultaten met deze webSDR-ontvanger. Paul gaf een presentatie over het nieuwe frontend in ontwikkeling van de Dwingeloo Radiotelescoop en over VLBI met de Dwingeloo Radiotelescoop.

Het programma en de downloadbare presentaties staan op https://astropeiler.de/european-conference-amateur-radio-astronomy-2018.

Zaterdagmiddag was er een excursie naar de nabijgelegen gigantische 100-meter Effelsberg Radiotelescoop en het daarnaast gelegen LOFAR-veld.

De zaterdagavond werd onder het genot van een conferentiediner de dag geëvalueerd en werden ideeën uitgewisseld over de gemeenschappelijke hobby van amateurradioastronomie.

De zondag gaf prof. dr. Michael Kramer van het Max Planck Institut für Radioastronomie een lezing over de algemene relativiteitstheorie van Einstein en hoe de astronomen bij het Max Planck Institut deze inzichten tegenwoordig gebruiken om de verschijnselen te verklaren die in het heelal worden waargenomen, zoals zwaartekrachtgolven, zwarte gaten en neutronensterren.

De zondagmiddag was gereserveerd voor persoonlijke ontmoeting tussen de deelnemers en de Stockert-vrijwilligers en om te genieten van het mooie weer en het uitzicht op de prachtige landschappen in de Eifel.

Vermeldenswaard is de indrukwekkende postersessie van Stockert: met diverse kleine antennes en de Adalm SDR set waren zij in staat waterstof in de Melkweg te detecteren.

Foto’s CAMRAS (Frans de Jong en Simon Bijlsma) en Astropeiler Stockert e.V.