Voor groepen kunnen wij in de radiotelescoop een rondleiding met demonstratie organiseren. Bij deze groepsrondleidingen kan naar gelang de interesse van de groep de nadruk worden gelegd op de techniek van de telescoop, op astronomie of op de toepassingen voor radioamateurs. Ook vanuit het oogpunt van erfgoed is de telescoop interessant.

Voor rondleidingen vragen we een bijdrage. Met uw bijdrage kan CAMRAS de telescoop onderhouden en apparatuur vernieuwen.

Rondleiding en demonstratie gaan op afspraak. Het is helaas niet mogelijk om een rondleiding op de dag van aanvraag te regelen. Wij verzoeken u vriendelijke een rondleiding tenminste een week van tevoren aan te vragen.

Weersomstandigheden en storingen in de apparatuur kunnen een demonstratie verhinderen.

Met de knop onderaan deze pagina kunt u een groepsrondleiding aanvragen.

 • Groepen t/m 40 deelnemers
  Prijs per persoon
 • volwassenen
  € 5,00
 • 14 – 24 jaar
  € 3,00
 • 6 – 13 jaar
  € 2,00
 • t/m 5 jaar
  gratis
 • donateur + 2de deelnemer
  gratis
 • groep van gemengde samenstelling
  zie prijs per deelnemer

De tarieven voor groepen groter dan 40 deelnemers zijn op aanvraag beschikbaar.

Na bevestiging van de afspraak met uw groep en de afgesproken prijs zien wij de betaling van uw groepsbezoek bij voorkeur vooraf op bankrekening

NL60 RABO 0174 3757 78 t.n.v. Stichting CAMRAS te Dwingeloo

onder vermelding van de datum van het groepsbezoek, de naam van de groep en en het aantal deelnemers.